ترکیب مرتب سازی (سورت) و‌استاندارد سازی

ش

همه با مفهوم سورت و کارکرد مرتب سازی (سورت Sort) داده ها آشنا هستیم. مرتب سازی در رابطه با مجموعه ای از اشیا یا موجودیت ها موضوعیت داشته و به دو صورت صعودی یا نزولی می تواند اتفاق بیفتد. به عنوان مثال جدول زیر شامل رتبه بندی سه تیم ورزشی بر اساس امتیاز کسب شده به ترتیب نزولی می باشد به گونه ای که تیم A دارای بالاترین امتیاز بوده و در بالای جدول قرار داشته و پس از آن تیم های B و C قرار گرفته اند.

تیم امتیاز
A ۴
B ۲
C ۱

 

 

بعد از گذشت چند هفته و انجام مسابقات بیشتر، وضعیت امتیازات این سه تیم به صورت زیر می باشند:

تیم امتیاز
A ۲۰
B ۱۸
C ۱۷

 

 

همان طور که از مقایسه دو جدول فوق مشخص می شود فاصله امتیازی بین تیم ها در دو جدول یکسان است، یعنی پس از گذشت چند هفته و افزایش امتیازات تیم ها، باز هم فاصله تیم A و B دو امتیاز و فاصله بین تیم A و C سه امتیاز می باشد.

حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا وضعیت دو جدول با هم برابر بوده و دو جدول اطلاعات یکسانی را به ما منتقل می کنند؟ در نگاه اول به نظر می رسد که دو جدول از نظر اختلاف بین وضعیت تیم ها اطلاعات یکسانی را به مخاطب و تحلیل گر ارائه می دهند، حال می خواهیم تلاش کنیم ببینیم دیگر از چه زاویه ای می توان به این جداول نگاه کرد. یکی از فعالیت های آماده سازی داده ها استانداردسازی (Standardization) می باشد که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا یکی از ساده ترین روش ها اشاره می کنیم که در آن مقادیر یک مجموعه اعداد بر ماکزیمم آنها تقسیم شده و نتایج به شکل نسبت (یا درصد) گزارش می شود. بر این اساس جدول اول به صورت زیر در می آید:

تیم امتیاز امتیازات استاندارد شده
A ۴ ۴/۴=%۱۰۰
B ۲ ۲/۴=۵۰%
C ۱ ۱/۴=۲۵%

در جدول فوق بر اساس امتیازات استاندارد شده مشخص شده است که تیم B به اندازه ۵۰ درصد تیم A و تیم C به اندازه ۲۵ درصد تیم  A امتیاز کسب نموده اند.

همچنین در ادامه جدول دوم (که نشان دهنده امتیازات استانداردشده بعد از گذشت چند هفته می باشد) به صورت زیر درمی آید:

تیم امتیاز امتیازات استاندارد شده
A ۲۰ ۲۰/۲۰=%۱۰۰
B ۱۸ ۱۸/۲۰=۹۰%
C ۱۷ ۱۷/۲۰=۸۵%

در جدول فوق بر اساس امتیازات استاندارد شده مشخص شده است که تیم B به اندازه ۹۰ درصد تیم A و تیم C به اندازه ۸۵ درصد تیم  A امتیاز کسب نموده اند.

پس با استانداردسازی مقادیر امتیازات مشخص می شود که فاصله ۲ امتیازی تیم اول و دوم و فاصله ۳ امتیازی بین تیم اول و سوم بسته به امتیاز تیم اول معانی متفاوتی دارد. در حالت اول تیم اول ۴ امتیاز و‌تیم دوم ۲ امتیاز باشد بدین معناست که تیم اول دو برابر تیم دوم‌ امتیاز کسب کرده است. یا به بیان دیگر در صورتیکه امتیازات را بر اساس امتیاز تیم اول استاندارد نماییم (یعنی بر ماکزییم امتیازات که همان امتیاز تیم اول است تقسیم نماییم) مشخص می شود که تیم دوم ۵۰ درصد امتیاز تیم اول را کسب نموده است. اما در حالت دوم تیم اول ۲۰ امتیاز و تیم دوم ۱۸ امتیاز کسب کرده باشد، باز اختلاف ۲ امتیازی بین دو تیم اول و دوم ثابت است، اما فشردگی رقابت بین تیم ها بیشتر شده، چرا که با استانداردسازی امتیازات مشخص می شود که تیم دوم ۹۰ درصد امتیاز تیم اول را کسب نموده است.

این نوع تحلیل استانداردسازی بر اساس ماکزیمم مقدار شاخص مورد نظر که مربوط به رتبه اول می باشد در کنار سورت نمودن (مرتب سازی) می تواند اطلاعات و‌ دید بهتری را به تحلیل گر و مخاطب منتقل نماید.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − هجده =