ترکیب عطفی

ش

یک بچه پر توقع را در نظر بگیرید که پدر و مادر از دست او شاکی و ناراضی هستند. این بچه به هر بهانه ای ابراز نارضایتی و داد و هوار و گریه و زاری کرده و راضی کردن او کار سخت و دشواری است. تا تمامی خواسته های این کودک پرتوقع براورده نشود او راضی نمی شود و براورده شدن بخشی از خواسته ها و انتظارات وی نیز منجر به راضی شدن وی نمی شود.
ترکیب عطفی نیز در واقع همان بچه پرتوقع است و برای درست شدن آن بایستی تمامی گزاره هایی که بین آنها ترکیب عطفی قرار گرفته است، درست باشند و گرنه نتیجه نادرست را برمی گرداند. ترکیب عطفی در واقع همان عملگر AND می باشد که می تواند بین دو یا چند گزاره منطقی برقرار باشد و در صورتیکه درست می باشد که کلیه گزاره ها درست باشند. یعنی درست بودن تعدادی از گزاره ها برای درست بودن نتیجه ترکیب عطفی کفایت نکرده و بایستی تمامی گزاره ها درست باشند تا نتیجه عطفی نیز درست باشد. به زبان دیگر اگر تنها یک گزاره نادرست باشد نتیجه ترکیب عطفی نیز نادرست شده و درست یا نادرست بودن سایر گزاره ها تغییری در نتیجه حاصل نمی نماید.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =