امید ریاضی یک عدد ثابت (امید ریاضی عدد ثابت)

ش

امید ریاضی عدد ثابت برابر با خود آن عدد می شود. به عبارتی در صورتیکه K یک عدد ثابت و مشخص باشد امید ریاضی آن نیز برابر با خود آن عدد می شود. پس داریم:

E[K]=K

در صورتیکه متغیر تصادفی مورد بحث در مساله یعنی X، یک متغیر تصادفی گسسته باشد، داریم:

E[K]=∑K*pX(xi)=K*∑pX(xi)=K*۱=K

همچنین اگر متغیر تصادفی مورد نظر در مساله یعنی X، پیوسته باشد، داریم:

E[K]=∫K*fX(x)dx=K*∫fX(x)dx=K*۱=K

از این نتیجه مهم در عملیات جبری بر روی عبارات آماری شامل امید ریاضی عدد ثابت استفاده می شود.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − سه =