متغیر تصادفی و توزیع یکنواخت پیوسته

A

تعریف متغیر تصادفی و توزیع یکنواخت پیوسته

متغیر تصادفی پیوسته X را در نظر داشته باشید. در صورتیکه تابع چگالی (pdf) این متغیر تصادفی به صورت زیر باشد، گفته می شود که این متغیر تصادفی دارای توزیع یکنواخت (uniform distribution) روی بازه [A, B] است:

1

تابع چگالی فوق مشخص می نماید که:

  • اولا دامنه مقادیر ممکن این متغیر تصادفی فقط منحصر به بازه بین A تا B است.
  • دوما به ازای تمامی نقطه در بازه [A, B] مقدار تابع چگالی برابر با یک مقدار یکسان بوده و در خارج از این بازه نیز تابع چگالی برابر با صفر می باشد.

کلمه یونیفورم را در فارسی هم در جاهایی که منظور یکسان و یکنواخت بودن است، زیاد شنیدیم، مانند لباس متحدالشکل و یکسان برای پرسنل یک سازمان یا دانش آموزان یک مدرسه که به این نوع لباس هم یونیفورم گفته می شود.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − شش =