آرشیو برچسب های: نمونه سوال

نمونه سوالات بخش اول

Clt

توزیع نرمال و سایر توزیع‌های نمونه‌ای بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول توزیع‌های احتمال و نمونه‌ای می‌باشد که در ادامه فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد. سوال ۱:  مصرف آب شهری در فصل تابستان دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۱۰ میلیون گالن در روز و انحراف معیار ۴۵ میلیون گالن […]