آرشیو برچسب های: قانون بیز

قانون بیز در احتمال

شاخص

مترجم: سید مهدی باغی ویرایش: ابوالفضل ملکی قانون بیز محاسبه احتمال پسین (P(Aj|B از احتمالات پیشین داده شده(P(Ai و احتمال […]