آرشیو برچسب های: دیدگاه بیزین

نمونه‌ سوالات برآورد نقطه‌ای

شاخص

برآورد نقطه‌ای بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد نقطه‌ای می‌باشد که در ادامه فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد. سوال ۱: فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر E(T۱)=θ و ۲ / E(T۲)=θ و Var(T۱)=۶ و Var(T۲)=۲ باشد. کدام یک از آن‌ها برآوردکننده بهتری برای θ است؟چرا؟ […]