آرشیو برچسب های: خطای نوع اول

آزمون فرض یک پارامتری (Hypothesis Testing)

1

در برآورد فاصله‌ای نشان داده شد که چگونه یک پارامتر از جامعه را می‌توان با داده‌های نمونه، بصورت یک بازه‌ […]

نمونه‌ سوالات آزمون فرض تک‌پارامتری

آزمون فرض تک پارامتری

آزمون فرض تک‌پارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول آزمون فرض تک‌پارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات […]