آرشیو برچسب های: حل تمرین

نمونه سوالات بخش اول

Clt

توزیع نرمال و سایر توزیع‌های نمونه‌ای بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول توزیع‌های احتمال و نمونه‌ای می‌باشد که در […]