آرشیو برچسب های: تخمین پارامتر

تمرینات برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری(تمرین سوم)

شاخص

برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری ۱. داده‌‌های زیر معرف اندازه‌گیری‌های تخلخل یک نمونه از محموله زغال است. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای میانگین واقعی این محموله پیدا کنید.     ۲. از ۱۰۰۰ فرد انتخاب شده از میان مبتلایان به سرطان ریه مشخص شد ۸۲۳ مورد کمتر از ۱۰ سال عمر می‌کنند. الف) مطلوب است محاسبه فاصله […]

تمرینات برآورد نقطه‌ای(تمرین دوم)

شاخص

برآورد نقطه‌ای پارامتر ۱. فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر شرایط زیر برقرار باشند، کدام یک از آن‌ها برآوردکننده‌های بهتری برای θ می‌باشد؟ چرا؟     ۲. اگر D دارای توزیع پوآسون با پارامتر θ باشد. با روش MLE، مقدار پارامتر θ را برآورد کنید.      راهنمایی: تابع جرم احتمال توزیع پوآسون […]

نمونه‌ سوالات برآورد نقطه‌ای

شاخص

برآورد نقطه‌ای بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد نقطه‌ای می‌باشد که در ادامه فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد. سوال ۱: فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر E(T۱)=θ و ۲ / E(T۲)=θ و Var(T۱)=۶ و Var(T۲)=۲ باشد. کدام یک از آن‌ها برآوردکننده بهتری برای θ است؟چرا؟ […]