آرشیو برچسب های: تخمین پارامتر

تمرینات برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری(تمرین سوم)

شاخص

برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری ۱. داده‌‌های زیر معرف اندازه‌گیری‌های تخلخل یک نمونه از محموله زغال است. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای […]

تمرینات برآورد نقطه‌ای(تمرین دوم)

شاخص

برآورد نقطه‌ای پارامتر ۱. فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر شرایط زیر برقرار باشند، کدام یک از […]

نمونه‌ سوالات برآورد نقطه‌ای

شاخص

برآورد نقطه‌ای بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد نقطه‌ای می‌باشد که در ادامه فایل این سوالات به همراه […]