آرشیو برچسب های: تئوری بیزین

قانون بیز در احتمال

شاخص

مترجم: سید مهدی باغی ویرایش: ابوالفضل ملکی قانون بیز محاسبه احتمال پسین (P(Aj|B از احتمالات پیشین داده شده(P(Ai و احتمال شرطی(P(B|Ai پرکاربرد است. قانون عمومی برای چنین محاسباتی که در واقع تنها یک کاربرد ساده از قانون ضرب است، به توماس بیز فقید برمی‌گردد که در قرن هجدهم زندگی می‌کرد. برای بیان آن ما ابتدا […]