آرشیو برچسب های: برآورد میانگین جامعه

نمونه‌ سوالات برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری

شاخص

برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد فاصله‌ای تک‌پارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد. سوال ۱: فرض کنید نتایج مشاهده‌های مربوط به تراکم محموله‌های نوعی ماده شیمیایی خاص، توزیع نرمال با انحراف معیار ۰.۰۰۵ گرم بر سی‌سی دارد. برای ارائه برآوردی براساس […]