می تونی بحث درباره ولوم تریدینگ (Volume Trading) – معامله گری با حجم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!