آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۸

قانون احتمال کل

A

خیلی از اوقات در دنیای واقعی به دنبال ارائه اطلاعاتی در سطح کلان یک موضوع بر اساس اطلاعات موضوعات خرد زیرمجموعه آن هستیم. مثلا می خواهیم در رابطه با توان علمی دانش آموزان یک دبیرستان دوره متوسطه دوم اظهار نظر کنیم. برای این موضوع می توان ابتدا اطلاعاتی از دانش آموزان به تفکیک سه پایه […]

داده کاوی فضایی (داده کاوی مکانی)

ش

داده کاوی فضایی (Spatial data mining) به کاربرد مدل های داده کاوی در مدل های فضایی (spatial models) پرداخته می شود. در این نوع از داده کاوی تحلیل گران اطلاعات مکانی و جغرافیایی را برای استخراج نتایج ارزشمند از منظر کسب و کار مورد نظر، استفاده می نمایند. به این منظور لازم است تا داده […]

جایگشت به زبان ساده

A

جایگشت های n شی متمایز جایگشت ها شیوه های قرار دادن تعدادی شی متمایز در کنار یکدیگر را بیان می نمایند. به عنوان مثال اگر n شی متمایز داشته باشیم، در جایگاه اول می توان هریک از n شی را قرار داد. سپس با توجه به اینکه یکی از n شی برای جایگاه اول انتخاب […]

عناصر داده کاوی

ش

در اینجا به بیان عناصر اصلی داده کاوی از دو جنبه کسب و کار و فنی پرداخته می شود. عناصر اصلی داده کاوی از جنبه کسب و کار سوال مناسب: داده کاوی با یک یا چند سوال مشخص و مناسب آغاز می شود. داده های تاریخی: برای انجام داده کاوی نیاز به داده های مناسب […]

پیشامدهای مستقل

A

استقلال دو پیشامد فرض کنید با دو پیشامد E و F مواجه هستیم. در ابتدا می خواهیم به بررسی و مقایسه بین احتمال غیرشرطی E (یعنی احتمال رخداد پیشامد E بدون توجه به پیشامد F) و احتمال شرطی E به شرط رخداد پیشامد F بپردازیم و ببینیم بین این دو تفاوتی وجود دارد یا نه؟ […]

ضرورت داده کاوی

ش

برای داده کاوی می توان ضرورت های مختلفی را برشمرد که مهم ترین آنها عبارتند از: کمک به مدیران، تصمیم گیران و سیاست گذاران برای اتخاذ تصمیمات مناسب: به کمک داده کاوی می توان نگرش و فهم بهتری از داده های در دست بدست آورد و بر مبنای نگرش و دیدگاه کسب شده تصمیمات بهتری […]

اصل ضرب

A

اصل ضرب یکی از اصول اساسی شمارش محسوب شده و پایه ای برای بسیاری از مسائل ترکیبیات و آمار و احتمال به حساب می آید. یادگیری این اصل که در عین سادگی دارای کاربرد بسیار زیاد می باشد به خواننده کمک بسیار زیادی در گام های بعدی پیش رو در رابطه با تحلیل درست مسائل […]

داده کاوی زمانی (داده کاوی سری زمانی)

ش

سری زمانی یک مجموعه از داده ها در نقاط زمانی معین می باشد، معمولا فاصله بین نقاط در سری زمانی ثابت بوده و داده ها بر اساس دوره های زمانی مشخص تولید می شوند مانند هر ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و یا سال یکبار. هر سازمان حجم زیادی از داده ها در هر […]

اصل جمع چیست؟

A

اصل جمع نیز مانند اصل ضرب یکی از اصول اساسی شمارش محسوب شده و پایه ای برای بسیاری از مسائل ترکیبیات و آمار و احتمال به حساب می آید. در کاربرد این اصل باید دقت کافی به عمل آورد تا با موقعیت های مربوط به اصل ضرب اشتباه نشود. در اصل جمع با یک سری […]

داده کاوی چند رسانه ای (Multimedia Data Mining)

ش

داده های چند رسانه ای طیف وسیعی از انواع داده ها مانند متن، تصویر، صوت و ویدیو را در بردارند که برای ایجاد، ذخیره و تبادل اطلاعات بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. رشد و گسترش تکنولوژی امکان تولید و تبادل داده های چند رسانه ای را با رشد روزافزونی فراهم آورده است. همچنین موتورهای […]