پیشامد به زبان ساده

ش

در صورت نیاز و جهت آشنایی با مفهوم فضای نمونه می توانید در ابتدا مقاله پیش نیاز «فضای نمونه در احتمالات و آمار» را مطالعه بفرمایید و سپس به این مقاله برگردید.

هر زیرمجموعه از فضای نمونه را یک پیشامد می گوییم و معمولا با E نشان داده می شود. یعنی یک پیشامد در واقع زیرمجموعه ای از مجموعه تمامی برآمدهای ممکن یک آزمایش تصادفی می باشد. منظور از برآمدها همان حالات و نتایج ممکن رخداد یک آزمایش تصادفی می باشد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پیشامد در ادامه به بیان چند نمونه و مثال پرداخته می شود. در رابطه با هر مثال ابتدا فضای نمونه بیان شده و سپس مثالی از پیشامد در رابطه با آن فضای نمونه آورده می شود.

مثال ۱:

فضای نمونه {برد، مساوی، باخت} برای تیم مورد علاقه ما مطرح می باشد. پیشامد {برد} به معنای برنده شدن تیم مورد علاقه ما بوده و یکی از زیرمجموعه های ممکن فضای نمونه می باشد.

مثال ۲:

فضای نمونه {دختر، پسر} می باشد. اگر {دختر} به عنوان پیشامد مطرح باشد به معنای دختر بودن نوزاد است. 

مثال ۳:

آزمایش تصادفی ترتیب برنده شدن ۶ ورزشکار در یک مسابقه می باشد و فضای نمونه تمامی جایگشت های ممکن از قرارگیری ۶ ورزشکار می باشد. در این حالت تمامی جایگشت هایی که با ۴ شروع می شوند یک پیشامد بوده و به معنای قهرمانی ورزشکار شماره ۴ می باشد. 

مثال ۴:

آزمایش تصادفی پرتاب دو سکه متمایز و فضای نمونه به شکل ۴ زوج مرتب و به صورت زیر می باشد:

{(پشت، رو)، (پشت، پشت)، (رو، پشت)، (رو، رو)}

آنگاه {(رو، پشت)، (رو، رو)} به معنای پیشامدی است که سکه اول در آن رو آمده باشد.

مثال ۵:

فضای نمونه عمر یک لامپ کلیه اعداد حقیقی غیر منفی را شامل می شود. در این حالت اعداد حقیقی بزرگتر از ۱۰۰ یک پیشامد را تشکیل داده و مربوط به لامپ هایی می باشند که بیشتر از ۱۰۰ ساعت عمر کرده اند. 

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 20 =