هیستوگرام به زبان ساده

A

هیستوگرام یکی از ابزارهای پرکاربرد مورد استفاده در آمار توصیفی می باشد. به کمک هیستوگرام می توان یک دید کلی از کل طبقات داده ها و فراوانی آنها بدست آورد. با یک مثال بحث را ادامه می دهیم.

مثال ۱:

تصور کنید داده های مربوط به ۶۰ شرکت در دست است و می خواهیم ببینیم در سال گذشته هریک از این شرکت ها چند درصد از بودجه خود را صرف امور تبلیغات و بازاریابی نموده اند. این داده ها به صورت زیر می باشد:

1

برای این داده ها هیستوگرام چه کمکی می تواند به ارائه یک تحلیل دقیق تر بنماید؟

پاسخ مثال ۱:

بدون سازمان دهی به داده ها و به صورت چشمی خیلی از اطلاعات نهان موجود در داده ها به درستی آشکار نمی گردد. برای فهم بهتر از داده ها از ابزار ساده هیستوگرام استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا داده ها را در طبقات ۱۰ درصدی طبقه بندی نموده و برای هر طبقه (گروه) از داده ها فراوانی را محاسبه می نماییم. در نتیجه هیستوگرام داده های این مثال به صورت زیر می گردد:

2

در هیستوگرام فوق محور افقی (محور X) نشان گر درصد بودجه اختصاص یافته به بازاریابی و تبلیغات بوده که در گروه های ۱۰ تایی مرتب شده اند. محور عمودی نیز فراوانی هریک از طبقات تشکیل شده را نشان می دهد.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + سه =