همبستگی (Correlation) و آزمون استقلال

Four Correlation Graphs min

همبستگی معیاری از رابطه خطی دو متغیر است.

1 min 1

  • هرچقدر ضریب همبستگی به ۱ یا ۱- نزدیک تر شود، نشان از خطی بودن رابطه دو متغیر دارد.
  • مثبت بودن این مقدار به معنی رابطه خطی مثبت و منفی بودن به معنی رابطه خطی منفی است.

2 min 1

برآورد ضریب همبستگی

3 min 1

آزمون استقلال

4 min 1

 آماره این آزمون بصورت زیر محاسبه می‌شود:

5 min 1

روابط بالا تقریبی است و در حالتی کمترین خطا را دارد که متغیرها دارای توزیع نرمال توام باشند.

در رابطه بالا از قدرمطلق استفاده شد، زیرا علامت نوع وابستگی را نشان می‌دهد و برای میزان وابستگی مقدار را نیاز داریم.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 20 =