نمونه‌ سوالات برآورد نقطه‌ای

شاخص

برآورد نقطه‌ای

بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد نقطه‌ای می‌باشد که در ادامه فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.

سوال ۱:

فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر E(T۱)=θ و ۲ / E(T۲)=θ و Var(T۱)=۶ و Var(T۲)=۲ باشد. کدام یک از آن‌ها برآوردکننده بهتری برای θ است؟چرا؟


سوال ۲:

اگر X۳ , X2 , X۱ یک نمونه تصادفی از جامعه نرمالی با میانگین μ و واریانس σ۲ باشند، کارایی نسبی برآوردکننده میانگین نمونه(x-bar) نسبت به برآوردکننده زیر را بدست آورید.

عبارت 1


سوال ۳:

اگر Xn… X2 , X۱ یک نمونه تصادفی از یک توزیع نرمال با پارامترهای μ و σ۲ باشند، آنگاه برآوردکننده‌های μ و σ۲ را از روش گشتاورها محاسبه کنید.

 


سوال ۴:

فرض کنید x=4/9 یک مشاهده از توزیع زیر باشد. برآورد حداکثر درستنمایی θ را محاسبه کنید. (مقدار θ بین صفر و یک است).

 

عبارت 2

 


سوال ۵:

عمر لامپ‌های خلأ از توزیع نمایی با پارامتر θ پیروی می‌کند. یک نمونه تصادفی n تایی از لامپ‌ها گرفته می‌شود. الف) با روش گشتاورها، برآوردکننده‌ای برای θ بدست آورید. ب) MLE مربوط به θ را پیدا کنید. ج) MLE مربوط به θ را محاسبه کنید.

عبارت 3

* برای دانلود فایل نمونه سوالات فوق، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برآورد نقطه‌ای

* برای دانلود فایل  پاسخ نمونه سوالات فوق، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پاسخنامه

۳.۸/۵ - (۶ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =