میانگین موزون چیست؟ (مفهوم میانگین موزون)

A

فرض کنید از دست یکی از دوستان صمیمی و قدیمی خود در یک ماه گذشته دوبار ناراحت شدید. بار اول زمانی بوده که دوست شما یک شوخی نابجا در جلوی دوستان دیگر با شما کرده و بار دوم مربوط به یک بروز یک دعوای شدید و درگیری فیزیکی بوده که در آن دوست تان به صورت شما سیلی زده است. میزان ناراحتی شما از این دو اتفاق به یک اندازه نبوده و از موضوع دوم (درگیری فیزیکی و سیلی) خیلی بیشتر ناراحت هستید تا جاییکه به قطع رابطه با دوست خود نیز فکر کرده اید. پس مشخص می شود که اگر قرار باشد میزان ناراحتی خود از دوست تان را با یک عدد کمی بیان نمایید وزن خیلی بیشتری به موضوع دوم می دهید، چون شدت و تاثیر خیلی بیشتری در ایجاد ناراحتی و دلخوری در شما داشته است.
در دنیای واقعی بسیاری از موضوعات مانند همین مثال ساده می باشند که وقتی می خواهیم نسبت به بررسی و تحلیل آنها اقدام نماییم با میزان اهمیت و تاثیرگذاری متفاوت هریک از داده ها و مشاهدات مواجه می شویم. در چنین شرایطی از میانگین وزنی (وزن دار، موزون) استفاده می شود. میانگین موزون یا میانگین وزنی نوعی از میانگین است که در آن به اعداد و مشاهدات بدست آمده وزن (ضرایب وزنی) عددی اختصاص داده می شود. این ضرایب بر اساس اهمیت هریک از داده ها برای ما معین می شوند. هرچه میزان اهمیت و تاثیرگذاری یک داده (مشاهده) نسبت به سایرین بیشتر باشد ضریب وزنی (وزن) آن نیز نسبت به سایر داده ها و مشاهدات بیشتر است.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + شانزده =