رگرسیون خطی

شاخص

رگرسیون خطی

بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول مبحث رگرسیون خطی می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.

 

سوال ۱:

درصد خلوص اکسیژن بر حسب سطح هیدروکربن موجود در آن برای ۲۰ نمونه اندازه‌گیری و نتایج در جدول زیر ثبت شد:

 

جدول 1

 

الف) شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون را به روش حداقل مربعات برآورد کنید. ب) فواصل اطمینان ۹۵% برای شیب و عرض از مبدا ارایه نمایید. ج) فرض مساوی ۱۳ بودن شیب را آزمون کنید. (α=۰.۰۱) د) به ازای سطح هیدورکربن ۱% یک برآورد فاصله‌ای ۹۵% برای امیدریاضی خلوص اکسیژن ارایه دهید. ه‍) یک فاصله پیش‌بینی پیدا کنید که احتمال قرار گرفتن خلوص اکسیژنِ نظیرِ سطحِ هیدروکربنِ ۱% به احتمال ۹۵% در آن قرار گیرد.


سوال ۲:

وزن(پوند) و فشار خون(میلی‌متر جیوه) ۲۶ مرد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند اندازه‌گیری و نتایج در جدول زیر یادداشت شد:

 

جدول 2

 

الف) خط رگرسیونی فشار خون برحسب وزن افراد را بیابید.

ب) ضریب همبستگی را محاسبه نمایید و فرض صفر بودن ضریب همبستگی را در سطح اطمینان ۹۵ درصد آزمون کنید.

 

* برای دانلود فایل سوالات زیر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

رگرسیون خطی

* برای دانلود فایل پاسخنامه سوالات زیر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پاسخنامه

 

 

 

 

 

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.