دامنه داده ها

ش

دامنه داده ها یا همان رنج (Range) ساده ترین و سر راست ترین شاخص برای مطالعه و بررسی پراکندگی یک مجموعه از داده ها می باشد. برای محاسبه دامنه داده ها کافی است که تفاضل بین بیشترین (ماکزیمم) و کمترین (مینیمم) داده از مجموعه داده های در دست را بدست آوریم.

مثال ۱ از دامنه داده ها:

در شکل زیر سه مجموعه داده که با شماره های ۱، ۲ و ۳ نام گذاری شده اند، نمایش داده شده اند. از نظر دامنه این سه گروه داده را با یکدیگر مقایسه و تفسیر خود از پراکندگی آنها را ارائه نمایید.

1همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است، مقدار دامنه در گروه ۱ و ۲ از داده ها خیلی بیشتر از گروه سوم می باشد و در نتیجه پراکندگی گروه شماره ۳ نسبت به دو گروه دیگر کمتر می باشد. همان طوری که مشخص است دامنه فقط به محل قرار گرفتن داده ماکزیمم و داده مینیمم بستگی داشته و وضعیت سایر داده ها تغییری در مقدار دامنه حاصل نمی کند. از این رو دو گروه شماره ۱ و ۲ هر دو دارای مقدار دامنه مساوی می باشند. اما به صورت چشمی نیز مشخص است که داده های گروه ۲ به یکدیگر نزدیک تر بوده و داده های گروه ۱ دارای پراکندگی بیشتری می باشند. این مثال به خوبی نشان داد که صرفا با اتکا به شاخص دامنه داده ها نمی توان در رابطه با پراکندگی نظر داد و نیاز است تا شاخص های دیگر مطرح در مطالعه و بررسی داده ها نیز مورد توجه قرار گیرند.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − یک =