داده کاوی زنجیره تامین (کاربرد داده کاوی در زنجیره تامین)

A

زنجیره تامین یکی از حوزه های بسیار وسیع بوده که زیرمجموعه های مختلفی را دربردارد. در زنجیره تامین بحث کنترل زمان و هزینه از اهمیت کلیدی برخوردار است. تحویل محموله ها و کالا بر اساس زمان بندی مشخص شده جهت حصول اطمینان از اینکه در نهایت محصولات در زمان مناسب به دست مشتری می رسند، مورد توجه است. همچنین مدیریت و کنترل هزینه های کل شبکه تامین امری ضروری است، چرا که در صورت عدم کنترل مناسب و اتلاف هزینه ها در طول زنجیره، این هزینه ها بر روی قیمت تمام شده محصول یا خدمت ارائه شده اثرگذاشته و منجر به افزایش آن می گردد. در نهایت این افزایش قیمت تمام شده ممکن است به مشتری نهایی منتقل شده که مطلوب نیست و می تواند منجر به ایجاد نارضایتی و کاهش میزان تقاضا از جانب مشتریان و در نهایت کاهش فروش شرکت گردد. در حالت دیگر در صورت عدم افزایش قیمت محصول، با توجه به اتلاف های صورت گرفته و افزایش قیمت تمام شده، حاشیه سود شرکت کاهش پیدا کرده و این موضوع منجر به نارضایتی سهامداران می شود. در این بین داده کاوی می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای تحلیل بهتر هزینه ها و زمان ها در زنجیره تامین و ارتقای کارایی آن موثر واقع شود. برخی از کاربردهای داده کاوی در فضای مدیریت زنجیره تامین به صورت زیر می باشند:

  • استفاده از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی الگوهای مربوط به تاخیر در تحویل محصولات یا ارائه خدمات (منظور از تاخیر مدت زمان سپری شده نسبت به موعد تحویل مشخص شده برای تحویل یک محموله از کالاها می باشد)
  • استفاده از الگوریتم های داده کاوی به منظور کشف علل مربوط به افزایش هزینه های واقعی نسبت به هزینه های تخمینی
رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 20 =