تمرینات رگرسیون خطی

شاخص

رگرسیون خطی

جدول زیر حاوی اطلاعات به دست آمده از یک مطالعه هواشناسی(در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۵) می‌باشد که در آن  بیانگر میزان آب موجود در بارش برف آوریل هر سال و  متوسط دبی رودخانه‌ای در پایین دست در بازه زمانی آوریل تا جولای همان سال می‌باشد.

Screenshot 326

الف) شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون را به روش حداقل مربعات برآورد کنید.

ب) فواصل اطمینان ۹۵% برای شیب و عرض از مبدا ارایه نمایید.

ج) فرض برابر ۰.۳ بودن شیب را بیازمایید.

د) به ازای  X=60 یک فاصله اطمینان ۹۵% برای امید ریاضی y بیابید.

ه‍) به ازای  X=60 یک فاصله اطمینان ۹۵% برای y بیابید.

و) ضریب همبستگی را محاسبه نمایید.

ز) فرض صفر بودن ضریب همبستگی را در سطح ۹۵ درصد آزمون کنید.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هفت =