آرشیو دسته بندی: تمرینات آمار و احتمال

تمرینات آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش

شاخص

آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش یک مجموعه دامداری مایل است تا تاثیر نوع خوراک دام بر میزان پروتئین موجود در شیر آن‌ها را بررسی نماید. به این منظور سه نوع خوراک مختلف پیش‌بینی و پس از اجرای هر کدام از آن‌ها برای ۱۰ دام به مدت یک هفته، میزان پروتئین موجود در شیر دام‌ها […]

آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش

شاخص

آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول مبحث آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: یک مهندس برق مایل است تا اثر پنج نوع پوشش مختلف کاتد را در لامپ پرتو کاتدی بررسی […]

تمرینات رگرسیون خطی

شاخص

رگرسیون خطی جدول زیر حاوی اطلاعات به دست آمده از یک مطالعه هواشناسی(در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۵) می‌باشد که در آن  بیانگر میزان آب موجود در بارش برف آوریل هر سال و  متوسط دبی رودخانه‌ای در پایین دست در بازه زمانی آوریل تا جولای همان سال می‌باشد. الف) شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون […]

رگرسیون خطی

شاخص

رگرسیون خطی بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول مبحث رگرسیون خطی می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: درصد خلوص اکسیژن بر حسب سطح هیدروکربن موجود در آن برای ۲۰ نمونه اندازه‌گیری و نتایج در جدول زیر ثبت شد:     الف) شیب و […]

تمرینات آزمون فرض دو پارامتری

شاخص

آزمون فرض دو ‌پارامتری ۱. در یک بررسی علمی آزمونی از خانواده‌هایی که صاحب فرزند دوقلو بودند به عمل آمد تا مشخص شود آیا رابطه معناداری میان ترتیب به دنیا آمدن نوزادان دوقلو و بهره هوشی آن‌ها وجود دارد یا خیر. نتایج آزمون هوش در جدول زیر آمده: بر اساس داده‌های بالا آیا می‌توان ادعا […]

تمرینات برآورد فاصله‌ای دو پارامتری

شاخص

برآورد فاصله‌ای دو ‌پارامتری ۱. برای بررسی قطر میله‌های استیل ساخته شده توسط دو ماشین نمونه‌هایی گرفته و اطلاعات آن در جدول زیر ثبت شد: فاصله اطمینان ۹۵% را برای نسبت انحراف معیار قطر قطعات تولید شده توسط ماشین اول به ماشین دوم را محاسبه کنید. ۲. طول فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای اختلاف میانگین […]

آزمون فرض دوپارامتری

شاخص

آزمون فرض دوپارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول آزمون فرض دوپارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: قطر میله‌های استیل ساخته شده توسط دو ماشین مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی دو نمونه به اندازه‌های به ترتیب ۱۵ و ۱۷ و […]

برآورد فاصله‌ای دوپارامتری

شاخص

برآورد فاصله‌ای دوپارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول برآورد فاصله‌ای دوپارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: در کارخانه‌ای از دو دستگاه برای پر کردن بطری‌‌هایی از نوشیدنی با وزن خالص ۱۶ اونس استفاده می‌شود. می‌دانیم وزن خالص بطری‌های پر شده توسط […]

تمرینات آزمون فرض تک‌پارامتری(تمرین چهارم)

شاخص

آزمون فرض تک‌پارامتری ۱. از یک نمونه ۵۰۰تایی از کدهای پستی دست نویس، ۴۶۶ مورد توسط سیستم کامپیوتری مورد استفاده در اداره پست به صورت کاملا صحیح خوانده شد. اداره پست می‌خواهد اطمینان حاصل کند حداقل ۹۰% از نوشته‌ها صحیح خوانده می‌شوند. آیا داده‌های موجود در سطح اطمینان ۰.۹۵ این نرخ را تایید می‌کند؟ ۲. […]

نمونه‌ سوالات آزمون فرض تک‌پارامتری

آزمون فرض تک پارامتری

آزمون فرض تک‌پارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول آزمون فرض تک‌پارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: طول عمر یک نوع باتری را می‌توان با توزیع نرمال با σ=۱.۲۵ تخمین زد. میانگین عمر یک نمونه ۱۰تایی از این باتری‌ها برابر ۴۰.۵ ساعت […]