تفاوت بین امید ریاضی و واریانس (از منظر مفهوم گشتاور)

ش (1)

می دانیم که گشتاور مرتبه n ام متغیر تصادفی حول نقطه c برابر با امید ریاضی زیر می باشد:

1

در ادامه به بررسی وجه مشترک و وجه تفاوت امید ریاضی و واریانس از منظر گشتاورها پرداخته می شود. 

وجه مشترک امید ریاضی و واریانس

هر دو مفهوم امید ریاضی و واریانس بر اساس گشتاورها قابل توضیح می باشند. امید ریاضی گشتاور مرتبه اول یک متغیر تصادفی حول نقطه صفر می باشد، به صورت زیر:

2

تفاوت امید ریاضی و واریانس

امید ریاضی گشتاور مرتبه اول یک متغیر تصادفی حول نقطه صفر می باشد، ولی واریانس گشتاور مرتبه دوم حول میانگین (همان امید ریاضی) متغیر تصادفی مورد مطالعه است، به صورت زیر:

3

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهار =