برآورد بازه ای نسبت جامعه

ش

در بسیاری از اوقات هدف تخمین نسبتی از اعضای یک جامعه بوده که واجد ویژگی معینی می باشند. برآورد بازه ای نسبت هم می تواند در رابطه با اتفاقات گذشته و هم رخدادهای آینده باشد. وقتی که در رابطه با اتفاقات گذشته به برآورد بازه ای نسبت یک ویژگی در یک جامعه پرداخته می شود، بیشتر هدف عارضه یابی، آسیب شناسی، شناسایی مشکلات و ارائه راه حلی برای کاهش و حذف آنها است. برخی از مثال های کاربردی برآورد بازه ای نسبت مربوط به اتفاقات گذشته به صورت زیر می باشند:

  • برآورد بازه ای نسبت محصولات معیوب تولید شده در یک کارخانه
  • برآورد بازه ای نسبت مشتریان ناراضی از محصولات یک شرکت
  • برآورد بازه ای نسبت افراد سیگاری در یک جامعه

وقتی که در رابطه با اتفاقات آینده به برآورد بازه ای نسبت یک ویژگی در یک جامعه پرداخته می شود، بیشتر هدف شناسایی مشکلات و معضلات بالقوه که در آینده امکان بروز دارند می باشد. در چنین شرایطی مدیران و تصمیم گیران مرتبط مایلند تا در رابطه با موضوع مورد نظر برآوردهای با دقت مناسب داشته باشند تا بتوانند بر اساس این اطلاعات نسبت به ارایه تدابیر و تصمیمات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از بروز مشکلات و یا بحران های آتی، اقدام نمایند. برخی از مثال های کاربردی برآورد بازه ای نسبت مربوط به اتفاقات آینده به صورت زیر می باشند:

  • برآورد بازه ای نسبت افرادی از جامعه که تصمیم به شرکت در انتخابات آینده دارند.
  • برآورد بازه ای نسبت افرادی که حداقل یکبار تاکنون به مهاجرت از شهر یا روستای خود فکر کرده اند.
  • برآورد بازه ای نسبت کارکنانی که تاکنون به خروج از سازمان و تغییر شغل خود فکر کرده اند.
  • برآورد بازه ای نسبتی از مشتریان که به فکر عدم ادامه رابطه تجاری با شرکت ما و خرید از رقبا فکر کرده اند.
رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 − 1 =