ارتباط آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای

download

آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای دو روی یک سکه اند. بدست آوردن یک فاصله اطمینان و انجام یک آزمون فرض بر اساس مفهومی واحد بنا شده است و صرفا برای منظورهای متفاوتی به کار می‌روند. فاصله اطمینان برای تخمین پارامتر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که آزمون فرض برای تصمیم‌گیری در مورد پارامتر جامعه استفاده می‌شود. با توجه به ساختار یکسان، می توانیم از آزمون فرض و فاصله اطمینان به جای یکدیگر استفاده کنیم.

استفاده از برآورد فاصله‌ای به جای آزمون فرض:

در ابتدا برای نمونه بدست آورده شده یا همان برآورد نقطه‌ای پارامتر در حال بررسی، یک فاصله اطمینان بدست می‌آوریم که ضریب اطمینان آن همان سطح معناداری آزمون فرض است. برای حالت اول آزمون فرض دو طرفه داریم:

1 8

در این صورت اگر بازه فوق شامل پارامتر ادعا شده یا همان M۰ باشد، فرض صفر پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت فرض صفر رد خواهد شد.

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 3 =