آماره چیست؟

ش

تعریف آماره

آماره (Statistic) عبارتی است که بتواند بر اساس اطلاعات نمونه محاسبه شود. باید توجه نمود که قبل از انجام فرآیند نمونه گیری و بدست آوردن داده های نمونه، مقدار آماره مشخص نبوده و نسبت به مقدار آن عدم قطعیت وجود دارد. پس آماره یک متغیر تصادفی بوده و می توان خود آن را حروف بزرگ نشان داد. معمولاً پس از انجام نمونه گیری و بدست آوردن داده های نمونه ای، مقدار محاسبه شده برای آماره با حروف کوچک نمایش داده می شود.

آماره های مربوط به یک جامعه

میانگین نمونه (Sample mean) که به عنوان یک آماره در نظر گرفته می شود، با نماد زیر مشخص می شود:

1

همچنین مقدار محاسبه شده برای این آماره (میانگین نمونه) پس از انجام نمونه گیری به صورت زیر و با حروف کوچک نمایش داده می شود:

2

به صورت مشابه انحراف استاندارد نمونه یک آماره بوده و با حروف بزرگ و نماد زیر مشخص می شود:

3

همچنین مقدار محاسبه شده برای این آماره (انحراف استاندارد نمونه) پس از انجام نمونه گیری به صورت زیر و با حروف کوچک نمایش داده می شود:

4

فرض نمایید از دو جامعه دو نمونه m تایی و n تایی به صورت زیر اخذ شود:

5

در اینجا یک آماره مهم مطرح شده که به صورت تفاوت بین میانگین های نمونه ای خود را نشان داده و با نماد زیر نشان داده می شود:

6

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 1 =